twitter instagram facebook link thumbsup hashtag delete
Info Discussion

Thread on episode 241: [WSP #239] O czym musimy nade wszystko pamiętać idąc drogą Pana?

Discuss this episode of W samo południe

Mar 24, 2020 1m

#WSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Zapraszamy na INSTAGRAM www.instagram.com/strefa.wodza/ www.instagram.com/tomaszwucop/ FACEBOOK www.facebook.com/StrefaWodza/ YOUTUBE www.youtube.com/channel/UC2TkgDTxdaCFVzT-jGxxOSw

 • This is a placeholder title for an episode

  Jul 20 2020 1h 30m
 • This is a placeholder title for an episode

  Jul 20 2020 1h 30m
 • This is a placeholder title for an episode

  Jul 20 2020 1h 30m

Other Links

  This is placeholder text
  button play
  username
  10 days ago
  This is a placeholder comment title.
  This is placeholder text. This is placeholder text. This is placeholder text.
  This is placeholder text
  x comments
  username
  10 days ago
  This is a placeholder comment title.
  This is placeholder text. This is placeholder text. This is placeholder text.
  This is placeholder text
  x comments
  username
  10 days ago
  This is a placeholder comment title.
  This is placeholder text. This is placeholder text. This is placeholder text.
  This is placeholder text
  x comments
  username
  10 days ago
  This is a placeholder comment title.
  This is placeholder text. This is placeholder text. This is placeholder text.
  This is placeholder text
  x comments
  username
  10 days ago
  This is a placeholder comment title.
  This is placeholder text. This is placeholder text. This is placeholder text.
  This is placeholder text
  x comments
Mar 24, 2020 1m

#WSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Zapraszamy na INSTAGRAM www.instagram.com/strefa.wodza/ www.instagram.com/tomaszwucop/ FACEBOOK www.facebook.com/StrefaWodza/ YOUTUBE www.youtube.com/channel/UC2TkgDTxdaCFVzT-jGxxOSw

 • This is a placeholder title for an episode

  Jul 20 2020 1h 30m
 • This is a placeholder title for an episode

  Jul 20 2020 1h 30m
 • This is a placeholder title for an episode

  Jul 20 2020 1h 30m

Other Links

0:00 0:00