När naturens krafter segrar (R)

Episode of: Vetenskapsradion På djupet

< Back to Vetenskapsradion På djupet
Jan 31, 201919m
226
När naturens krafter segrar (R)
Jan 31 '1919m
Play Episode

Människor är duktiga på att betvinga naturen, men det har inte alltid gått och kommer inte alltid gå att göra det. I Danmark har man lyckats tygla sandflykten, men stranderosion är ett större problem.

I Vetandets värld besöks fyren Rubjerg Knude på Jyllands västkust. År 1900 byggdes fyren och den släcktes 1968, eftersom en vandrande sanddyn lagt sig i vägen för fyrens ljus. Nu har sanden vandrat iväg och om fyren vore tänd skulle de sjöfarande kunna se ljuset igen. Men i stället finns ett annat problem, havet som när fyren byggdes låg 200 meter bort, har kommit närmare och fyrtornet står nu bara några få meter från en avgrund. Om inte fyren rivs eller flyttas kommer den inom ett par år att rasa ner, 30 meter på stranden. I programmet hörs: Jakob Kofoed, naturguide Vendsyssel Historiske Museum, Lars Clemmensen, professor Köpenhamns universitet, Villy Hansen, naturguide Skagen. Mats Carlsson-Lénart vet@sverigesradio.se Producent: Peter Normark peter.normark@sverigesradio.se

0:00 / 0:00