twitter instagram facebook link thumbsup hashtag delete
Info Discussion

Thread on episode 65: S06E14: Final Fantasy XV, Pokemon, Watch Dogs 2 og dyre briller

Discuss this episode of Level BackUp

Dec 2, 2016 1h 40m

Rune måtte evakuere på grunn av syke barn, men Karl og Lars får hyggelig julebesøk av Frida! Det blir snakk om Final Fantasy XV, Pokemon, en del Watch Dogs 2 og en lang rekke digresjoner. Som vanlig svarer vi også på massevis av spørsmål fra dere som hører på.

 • This is a placeholder title for an episode

  Jul 20 2020 1h 30m
 • This is a placeholder title for an episode

  Jul 20 2020 1h 30m
 • This is a placeholder title for an episode

  Jul 20 2020 1h 30m

Other Links

  This is placeholder text
  button play
  username
  10 days ago
  This is a placeholder comment title.
  This is placeholder text. This is placeholder text. This is placeholder text.
  This is placeholder text
  x comments
  username
  10 days ago
  This is a placeholder comment title.
  This is placeholder text. This is placeholder text. This is placeholder text.
  This is placeholder text
  x comments
  username
  10 days ago
  This is a placeholder comment title.
  This is placeholder text. This is placeholder text. This is placeholder text.
  This is placeholder text
  x comments
  username
  10 days ago
  This is a placeholder comment title.
  This is placeholder text. This is placeholder text. This is placeholder text.
  This is placeholder text
  x comments
  username
  10 days ago
  This is a placeholder comment title.
  This is placeholder text. This is placeholder text. This is placeholder text.
  This is placeholder text
  x comments
Dec 2, 2016 1h 40m

Rune måtte evakuere på grunn av syke barn, men Karl og Lars får hyggelig julebesøk av Frida! Det blir snakk om Final Fantasy XV, Pokemon, en del Watch Dogs 2 og en lang rekke digresjoner. Som vanlig svarer vi også på massevis av spørsmål fra dere som hører på.

 • This is a placeholder title for an episode

  Jul 20 2020 1h 30m
 • This is a placeholder title for an episode

  Jul 20 2020 1h 30m
 • This is a placeholder title for an episode

  Jul 20 2020 1h 30m

Other Links

0:00 0:00