پادکست فارسی هزار اَفسان// Hezaar Afsaan Persian Podcast

پادکست فارسی هزار اَفسان// Hezaar Afsaan Persian Podcast

Published by: Hoda Nasseh
8 Episodes | First Released: Sep 30 '19
Label
Muscat.Gerash
May 12
Rating:   10
بسیار عالی

نسل جدید فارسی زبانان به شما مدیون‌خواهند ماند

Reviewed on Apple Podcasts
Label
Rman192
Jan 3
Rating:   10
بسیار زیبا

از طرف خودم از شما برای رقم زدن این اثر زیبا تشکر به جا میارم و قدر دان همت و تلاشتون برای ساخت این نمونه پادکست ها هستم منتظر پادکست های بعدی هستیم 🙏🏻💙

Reviewed on Apple Podcasts
0:00 / 0:00