twitter instagram facebook link thumbsup hashtag delete
Info Discussion

Thread on episode 23: Mozart: Simfonia núm. 38, "Praga" (II)

Discuss this episode of Guia d'orquestra

May 2, 2019 51m

"Mozart, el mag" En aquest episodi comentem com Mozart tracta idees musicals molt senzilles per a construir una simfonia fantàstica. Per a la il·lustració musical d'aquest programa hem usat una versió a càrrec de la Academy of Saint-Martin-in-the-Fields sota la direcció de Neville Marriner. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Simfonia núm. 38, "Praga" (1786) Guia d'orquestra

 • This is a placeholder title for an episode

  Jul 20 2020 1h 30m
 • This is a placeholder title for an episode

  Jul 20 2020 1h 30m
 • This is a placeholder title for an episode

  Jul 20 2020 1h 30m

Other Links

  This is placeholder text
  button play
  username
  10 days ago
  This is a placeholder comment title.
  This is placeholder text. This is placeholder text. This is placeholder text.
  This is placeholder text
  x comments
  username
  10 days ago
  This is a placeholder comment title.
  This is placeholder text. This is placeholder text. This is placeholder text.
  This is placeholder text
  x comments
  username
  10 days ago
  This is a placeholder comment title.
  This is placeholder text. This is placeholder text. This is placeholder text.
  This is placeholder text
  x comments
  username
  10 days ago
  This is a placeholder comment title.
  This is placeholder text. This is placeholder text. This is placeholder text.
  This is placeholder text
  x comments
  username
  10 days ago
  This is a placeholder comment title.
  This is placeholder text. This is placeholder text. This is placeholder text.
  This is placeholder text
  x comments
May 2, 2019 51m

"Mozart, el mag" En aquest episodi comentem com Mozart tracta idees musicals molt senzilles per a construir una simfonia fantàstica. Per a la il·lustració musical d'aquest programa hem usat una versió a càrrec de la Academy of Saint-Martin-in-the-Fields sota la direcció de Neville Marriner. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Simfonia núm. 38, "Praga" (1786) Guia d'orquestra

 • This is a placeholder title for an episode

  Jul 20 2020 1h 30m
 • This is a placeholder title for an episode

  Jul 20 2020 1h 30m
 • This is a placeholder title for an episode

  Jul 20 2020 1h 30m

Other Links

0:00 0:00