CLO_041: It’s not very far

Episode of: CLO Level 1 Lessons

< Back to CLO Level 1 Lessons
Jan 6, 201510m
20
CLO_041: It’s not very far
Jan 6 '1510m
Play Episode

Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Bu4 hao3 yi4si. Qing3wen4, ni3 zhi1dao4 ce4suo3 zai4 na3li3 ma? B: Zhi1dao4. Xian1 zhi2 zou3. Ran2hou4 you4 zhuan3. Ce4suo3 hui4 zai4 ni3de zuo3 bian1. A: Cong2 zhe4li3 dao4 na4li3 hen3 yuan3 ma? B: Bu2 tai4 yuan3. Dialogue: Tones A: Bù hǎo yìsi. […]

The post CLO_041: It’s not very far appeared first on Chinese Learn Online.

0:00 / 0:00