CLO_007: Questions and Titles

Episode of: CLO Level 1 Lessons

< Back to CLO Level 1 Lessons
May 13, 201414m
53
CLO_007: Questions and Titles
May 13 '1414m
Play Episode

In this lesson you will learn: Numbers Qing3wen4… Ni3 jiao4 shen2me ming2zi? Ni3 de ming2zi shi4… Wo3 jiao4 Kirin. Wo3 shi4 Kirin. Nin2 gui4 xing4? Wo3 xing4 Yang. Jiao4 Kirin Wo3de xing4 shi4… Xian1sheng1 Xiao3jie3 Tai4tai4 Ni3 ji3 sui4? Wo3 er4shi2wu3 sui4. Jin1tian1 shi4 ji3 hao4? Jin1tian1 shi4 ba1 yue4 shi2yi1 hao4. Ni3de sheng1ri4 shi4 […]

The post CLO_007: Questions and Titles appeared first on Chinese Learn Online.

0:00 / 0:00