142 Vannkoppevaksine

Episode of: Chartable

< Back to Chartable
Sep 8, 20196m
142
142 Vannkoppevaksine
Sep 8 '196m
Play Episode

Man vaksinerer ikke nødvendigvis mot alt det går an å vaksinere mot. En liten prat om dette i dag. Podcastene er ingen lærebok og kan inneholde feil, generaliseringer og unøyaktigheter som følge av en muntlig overlevering. For nøyaktige anbefalinger må man derfor oppsøke publiserte nasjonale retningslinjer og andre skriftlige kilder i tillegg.

0:00 / 0:00